Zasady i warunki

Jesteśmy WP Bison i witamy na WP Bison.com, serwisie subskrypcyjnym dla motywów i wtyczek WordPress stworzonych i rozprowadzanych na licencji GPL (General Public License) przez deweloperów z całego świata. Kiedy mówimy “my”, “nas” lub “nasz”, mamy na myśli WP Bison znajdującą się pod adresem https://wp-bison.com.

WP Bison jest marką firmy Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska 00-193 Stawki 4E/9, REGON 0000908019, REGON 389276628, NIP 5252867557

Tworzenie konta:

Po utworzeniu konta i zaakceptowaniu tych warunków stajesz się członkiem naszej społeczności. Podczas pobytu u nas zgadzasz się przestrzegać zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie, więc prosimy o zapoznanie się z nimi i zrozumienie ich.

Akceptacja warunków:

Jeśli nie akceptujesz warunków, musisz opuścić stronę, ponieważ Twoja obecność na stronie WP Bison i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją tych warunków i Polityki Prywatności, niezależnie od tego, czy zostaniesz członkiem, czy nie.

Subskrypcja:

Stając się Subskrybentem, otrzymujesz dostęp do naszego katalogu przedmiotów, które muszą być używane zgodnie z licencją GPL. Tylko prawdziwi ludzie, używający swoich prawdziwych danych, mogą zapisać się do WP Bison

Wiek:

Aby zostać Abonentem, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, będziesz musiał korzystać z konta rodzica lub opiekuna prawnego, który ma co najmniej 18 lat, za jego zgodą, a ta osoba dorosła będzie odpowiedzialna za wszystkie Twoje działania.

Odpowiedzialność użytkownika:

Użytkownik zobowiązuje się, że podane przez niego informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będzie na bieżąco aktualizował informacje dotyczące swojego konta (w tym aktualny adres e-mail). Subskrypcji nie można przenosić na inne osoby. Jesteś odpowiedzialny za każde użycie WP Bison, które ma miejsce w połączeniu z Twoją nazwą użytkownika i hasłem, więc trzymaj swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie pozwalaj innym osobom używać Twojej nazwy użytkownika lub hasła. Jeśli zauważysz, że doszło do nieuprawnionego użycia Twojego hasła lub naruszenia bezpieczeństwa, natychmiast nas o tym poinformuj.

Zwroty:

Ze względu na charakter treści cyfrowych, które można pobrać natychmiast po dokonaniu zakupu, nie ma “okresu próbnego” ani “okresu karencji” po wykupieniu subskrypcji, co oznacza, że wszystkie transakcje są ostateczne. Po pobraniu produktu nie ma możliwości jego zwrotu. W związku z tym zwrot pieniędzy nie jest możliwy, chyba że wprowadzono zmiany w niniejszych warunkach, które w istotny sposób wpływają na użytkownika ze szkodą dla niego. W takim przypadku za wszystkie niewykorzystane miesiące zostanie przyznany proporcjonalny zwrot kosztów.

Wnioski o zwrot pieniędzy:

Oceniamy wnioski o zwrot pieniędzy pod względem merytorycznym, ale generalnie nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy, jeśli:

a. zmieniłeś zdanie;

b. zapisałeś się przez pomyłkę;
d. nie masz możliwości technicznych, aby uruchomić przedmiot;

e. nie możesz już pobrać tego elementu, ponieważ został on usunięty z naszej witryny;

f. naruszasz nasze zasady fair play

Obsługa produktu:

Charakter wtyczek i motywów WordPress oznacza, że elementy są dostarczane “takie, jakie są”, bez dorozumianej gwarancji, że będą działać dokładnie tak, jak chcesz, lub ze wszystkimi komponentami i wtyczkami stron trzecich. Nie jesteśmy w stanie zapewnić pomocy technicznej w zakresie pobierania plików. Udostępniane produkty innych firm są wspierane przez ich autorów, a nie przez WP Bison. Przed zakupem produktu należy zapoznać się z warunkami pomocy technicznej oferowanymi przez autora produktu. Nasze wsparcie jest ograniczone tylko do rozliczeń i/lub zapytań technicznych dotyczących strony wpbison.com.

Aktualizacje produktu:

Po zarejestrowaniu się użytkownik jest obciążany cyklicznymi opłatami (miesięcznymi lub rocznymi) do czasu rezygnacji, którą może podjąć w dowolnym momencie. Jeśli anulujesz subskrypcję, po jej wygaśnięciu nie będziesz już otrzymywać aktualizacji dla żadnej wtyczki lub motywu pobranego z WP Bison, chyba że odnowisz subskrypcję. Mimo to można nadal korzystać z tych elementów zgodnie z warunkami licencji GPL.

Zastrzeżenie:

Nie gwarantujemy, że dany artykuł będzie nadal dostępny w naszej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania w dowolnym momencie całości lub części pobierania plików z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ponadto możemy dodawać nowe pliki do pobrania z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie po opublikowaniu zmian na naszej stronie internetowej.